custom-header
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องก็ตาม ถึงขนาดมีการคาดโทษตำรวจที่รับเงินใต้โต๊ะเป็นจำนวนมาก พฤติกรรมการเล่นการพนันของคนกรุงเทพก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงเท่าใดนัก เมื่อเทียบกับการจับกุมผู้ต้องหาคดีการพนันในต่างจังหวัด


8596 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
โทร (66) 2589-5865 แฟกซ์ (66) 28955-404545
อีเมล info@abcashing.com